Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.06.2024 21:19

Karta obstarávania #NsPCL 28/23-právní
Modernizace přístupu do Polikliniky – Část 2 – Nový vstup do lékárny

Informácie

ID zákazky
36540
Názov predmetu
Modernizace přístupu do Polikliniky – Část 2 – Nový vstup do lékárny
Číslo spisu
NsPCL 28/23-právní
Druh postupu
Podlimitní režim
Typ šablóny
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 700 000,00 Kč
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45453000-7 - Generálne opravy a renovačné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového venkovního vstupu do lékárny ze severní strany objektu Polikliniky v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Stručný opis

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového venkovního vstupu do lékárny ze severní strany objektu Polikliniky v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Nový vstup do lékárny je navrhován z hlavního přístupového chodníku do areálu podél hlavního vjezdu z ulice Purkyňova. Vstup bude uzpůsoben pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Tímto vstupem pak bude probíhat noční výdej léků přes výdejové okénko.

Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, které tvoří přílohy č. 5 a 6 těchto ZP.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky
Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie (SZVO)

Áno

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
27.01.2023 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Adresa
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01, Česká republika
Procesný garant
Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.