Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.03.2023 11:00

Karta obstarávania #23/4/3/1
Prestavba nákladného motorového vozidla kategórie N1 - Citroen Jumper na pojazdnú dielňu - č. 23/4/3/1

Informácie

ID zákazky
36586
Názov predmetu
Prestavba nákladného motorového vozidla kategórie N1 - Citroen Jumper na pojazdnú dielňu - č. 23/4/3/1
Číslo spisu
23/4/3/1
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
6 132,00 EUR
Hlavný CPV
34144000-8 - Motorové vozidlá na špeciálne účely
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je prestavba (dovybavenie ložného priestoru) nákladného motorového vozidla kategórie N1 - Citroen Jumper na pojazdnú dielňu pre účely údržby.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.01.2023 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
Adresa
Komenského 7
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Hančár
sutaz@teho.sk
+421 905553046

Dokumenty