Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.03.2023 12:01

Karta obstarávania #VS ZIL 7
Nový zdroj tepla a elektriny – plynové motory a transformátor T10 v závode Žilina

Informácie

ID zákazky
36723
Názov predmetu
Nový zdroj tepla a elektriny – plynové motory a transformátor T10 v závode Žilina
Číslo spisu
VS ZIL 7
Číslo z vestníka VO
2280-MRP
Číslo z vestníka EU
2023/S016-043015
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Rokovacie konanie so zverejnením
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
29 179 736,80 EUR
Hlavný CPV
45251220-9 - Stavebné práce na kogeneračných zariadeniach
Doplňujúci CPV
45223100-7 - Montáž kovových konštrukcií
45333100-1 - Inštalovanie plynových regulačných zariadení
45232220-0 - Stavebné práce na rozvodniach
45232221-7 - Transformátorovne
45317200-4 - Elektroinštalačné práce na transformátoroch
45255400-3 - Montážne práce
45231112-3 - Inštalácia potrubného systému
45262680-1 - Zváranie
45110000-1 - Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
45223210-1 - Oceľové konštrukcie
51140000-5 - Montáž motorov
71000000-8 - Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
71300000-1 - Inžinierske služby
38424000-3 - Prístroje na meranie a kontrolu
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
45259000-7 - Opravy a údržba zariadenia
45262640-9 - Práce na zlepšenie životného prostredia
42111000-0 - Motory a hnacie zariadenia
31120000-3 - Generátory
31121200-2 - Generátorové hnacie agregáty so zážihovým spaľovacím motorom
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je realizácia energetického zdroja na výrobu tepla a elektriny na technologickej koncepcii dvoch (2) plynových motorov a ostatného príslušenstva. Súčasťou diela je aj rekonštrukcia distribučného transformátora T10 s dodávkou nového transformátora s príslušenstvom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Zelené obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
20.04.2023 15:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MH Teplárenský holding, a.s.
Adresa
Turbínová 3
Bratislava
831 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Lenka Erneková
ernekova_lenka@teko.sk
+421 556192440

Dokumenty