Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.03.2023 10:55

Karta obstarávania #ZNH-SL-35
Kovové palety pre ŠS Šariš

Informácie

ID zákazky
36817
Názov predmetu
Kovové palety pre ŠS Šariš
Číslo spisu
ZNH-SL-35
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
115 500,00 EUR
Hlavný CPV
44143000-4 - Palety
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je výroba a dodávka kovových pozinkovaných paliet na pestovanie sadeníc na školskom stredisku Šariš vo vyhotovení a s výbavou podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe č. 4 Výkres

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.01.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.01.2023 09:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Odštepný závod Semenoles
Adresa
Pri železnici 52
Liptovský Hrádok
033 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Dokumenty