Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.05.2023 04:19

Karta DNS #MAR 4/2023
DNS Poskytovanie deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných služieb

Informácie

ID zákazky
36853
Názov predmetu
DNS Poskytovanie deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných služieb
Číslo spisu
MAR 4/2023
Číslo z vestníka VO
4981 - MUS, V.č. 26/2023 - 06.02.2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 025-070275
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
250 000,00 EUR
Hlavný CPV
90923000-3 - Deratizačné služby
Doplňujúci CPV
90921000-9 - Dezinfekčné a hubiace služby
85142300-9 - Hygienické služby
90524300-9 - Odstraňovanie biologického odpadu
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných služieb bežne dostupných na trhu na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.
Verejný obstarávateľ predpokladá pravidelné zverejňovanie výziev na 6 mesačnej báze a nepravidelné zverejňovanie mimoriadnych výziev podľa aktuálnych potrieb.
Verejný obstarávateľ môže navrhovať pri predkladaní výziev aj skrátené konanie. Každý zaregistrovaný uchádzač bude mať právo na namietnutie skráteného konania.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
06.03.2023 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
06.03.2023 10:15:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
05.03.2027 15:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty