Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.06.2024 20:44

Karta DNS #MAR 5/2023
DNS Výroba a dodanie informačných tabúl, výroba a inštalácia polepov, špecializované tlačiarenské služby v zmysle dizajn manuálu

Informácie

ID zákazky
36873
Názov predmetu
DNS Výroba a dodanie informačných tabúl, výroba a inštalácia polepov, špecializované tlačiarenské služby v zmysle dizajn manuálu
Číslo spisu
MAR 5/2023
Číslo z vestníka VO
4777 - MUS, V. č. 26/2023 - 06.02.2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 025-073549
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
250 000,00 EUR
Hlavný CPV
79800000-2 - Tlačiarenské a príbuzné služby
Doplňujúci CPV
30195000-2 - Tabule
44174000-0 - Fólia
22000000-0 - Tlačené výrobky a príbuzné produkty
30199410-7 - Samolepiaci papier
79820000-8 - Služby súvisiace s tlačou
79822500-7 - Grafické návrhy
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
45350000-5 - Mechanické inštalácie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa tlačiarenských a príbuzných služieb , tlačených výrobkov, polepov na vozidlá, informačných tabúl, bežne dostupných na trhu na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
02.03.2023 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
02.03.2023 10:15:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
01.03.2027 15:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty