Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.03.2023 03:01

Karta obstarávania #PTK/2023/1
Upgrade angiografického systému Artis zeego s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu

Informácie

ID zákazky
36885
Názov predmetu
Upgrade angiografického systému Artis zeego s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu
Číslo spisu
PTK/2023/1
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Hlavný CPV
33111720-4 - Angiografické prístroje
Doplňujúci CPV
51400000-6 - Inštalácia lekárskych a chirurgických zariadení
50421000-2 - Opravy a údržba lekárskych zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Upgrade angiografického systému Artis zeego s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu. Bližšie informácie sú uvedené v dokumente s názvom "Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácií" a v ďalších prílohách.

Poznámka

1. V prípade záujmu o účasť v PTK, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "Ponuky a žiadosti" v sw. JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v sw. JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v sw. JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PTK, aby v danej PTK zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.01.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Dana Kapáková
dkapakova@vusch.sk
+421 557891625

Dokumenty