Stav: Zrušená

Serverový čas: 26.09.2023 21:34

Karta obstarávania #36894
Technologická výrobná linka na krájanie paradajok a uhoriek

Informácie

ID zákazky
36894
Názov predmetu
Technologická výrobná linka na krájanie paradajok a uhoriek
Číslo spisu
36894
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie Technologickej výrobnej linky na krájanie paradajok a uhoriek ako výrobného celku, ktorý pozostáva z umývačky s vážiacim strojom, rezačky 1200 kg/hod. s príslušenstvom, rezačky 3600kg/hod. s príslušenstvom, vážiacej a nakladacej stanice s dopravníkom a dávkovačom, baličky so stopovým dávkovaním a zoraďovaním výrobkov, detektora kovov, kontrolnej váhy, dopravníka, baliaceho zásobníkového stola, nádoby na odpad, vozíkov na prepravky a ďalšieho príslušenstva. Podrobnejšia technická špecifikácia predmetnej technologickej výrobnej linky je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy. Súčasťou predmetu zákazky je doprava na miesto dodania (Niklová 55, Sereď), osadenie a zapojenie logického celku, vykonanie testu funkčnosti, zaškolenie personálu a vykonávanie záručného servisu po dobu 24 mesiacov odo dňa dodania predmetu zákazky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.01.2023 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
SLOVATYS spol. s r.o.
Adresa
Pauínska 24
Trnava
91701, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Matúš Bobek
bobek@slovatys.sk
+421 905429016

Dokumenty