Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.03.2023 11:07

Karta obstarávania #36897
Technologická výrobná linka na spracovanie zeleniny a vedľajších produktov výroby

Informácie

ID zákazky
36897
Názov predmetu
Technologická výrobná linka na spracovanie zeleniny a vedľajších produktov výroby
Číslo spisu
36897
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie Technologickej výrobnej linky na spracovanie zeleniny a vedľajších produktov výroby ako výrobného celku, ktorý pozostáva z porcovacieho stola, dopravníka k rezačke, krájačky, rezačky, rezačky zeleniny, kockovačky, 2 ks miešačky, preklápača vozíkov, dávkovacej váhy, baličky s dávkovaním a označovaním, nálevových nádob, nerezových vozíkov, detektora kovov, 3 ks rezacích a nakladacích stolov, automatickej baličky s dopravníkom, poloautomatickej baličky, manuálnej baličky, baličky na retro balenie, 2 vynášacích dopravníkov, plneautomatickej etikovačky, a rotačného zásobníka a stola. Podrobnejšia technická špecifikácia predmetnej technologickej výrobnej linky je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy. Súčasťou predmetu zákazky je doprava na miesto dodania (Niklová 55, Sereď), osadenie a zapojenie logického celku, vykonanie testu funkčnosti, zaškolenie personálu a vykonávanie záručného servisu po dobu 24 mesiacov odo dňa dodania predmetu zákazky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.01.2023 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
SLOVATYS spol. s r.o.
Adresa
Pauínska 24
Trnava
91701, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Matúš Bobek
bobek@slovatys.sk
+421 905429016

Dokumenty