Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.03.2023 01:56

Karta obstarávania #PTK-08-2023
Prístrojové vybavenie endoskopického centra III.

Informácie

ID zákazky
36903
Názov predmetu
Prístrojové vybavenie endoskopického centra III.
Číslo spisu
PTK-08-2023
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
33168000-5 - Endoskopia, endochirurgické prístroje
Doplňujúci CPV
33124100-6 - Diagnostické prístroje
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom prípravnej trhovej konzultácie je stanovenie požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky resp. jednotlivé samostatné časti predmetu zákazky a určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Predmetom prípravy verejného obstarávania na predmet zákazky: "Prístrojové vybavenie endoskopického centra III." je obstaranie systému pre radiofrekvenčnú abláciu gastrointestinálneho traktu, systému pre ambulantnú kapsulovú endoskopiu, systému na meranie pH pažeráka vrátane merania impedancie žalúdka a disekčno-koagulačného systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry s podporou argónu a vodného lúča.
Bližšie informácie sú uvedené v dokumente s názvom "Oznámenie o PTK" a v ďalších prílohách.

Poznámka

1. V prípade záujmu o účasť v PTK, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "KOMUNIKÁCIA" " v systéme JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v systému JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v systéme JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PTK, aby v danej PTK zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Termíny

Len komunikácia
10.02.2023 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH
frantiska.sovariova@unlp.sk
+421 556153153
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1295?cHash=9d373b3694ba7d6a877d233c4b29e2f9

Dokumenty

časť I. Systém pre radiofrekvenčnú abláciu gastrointestinálneho traktu

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
33168000-5 - Endoskopia, endochirurgické prístroje

časť II. Systém pre ambulantnú kapsulovú endoskopiu

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
33168000-5 - Endoskopia, endochirurgické prístroje

časť III. Systém na meranie pH pažeráka vrátane merania impedancie žalúdka

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
33168000-5 - Endoskopia, endochirurgické prístroje

časť IV: Disekčno-koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry s podporou argónu a vodného lúča

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
33168000-5 - Endoskopia, endochirurgické prístroje