Stav: Zrušená

Serverový čas: 26.06.2022 03:52

Karta obstarávania #VO 201901
Obstaranie osobného automobilu typu VAN

Informácie

ID zákazky
3693
Názov predmetu
Obstaranie osobného automobilu typu VAN
Číslo spisu
VO 201901
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
26 000,00 EUR
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily / CB14-3 - S benzínovým motorom / 5 miestny
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie 5-miestneho osobného automobilu typu VAN na prepravu osôb po meste aj mimo mesta, rozvoz kníh po pobočkách v meste, príležitostná preprava menších výstav.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Podrobná špecifikácie technických a ostatných požiadaviek na osobný automobil typu VAN je uvedená v Prílohe 1: Technická špecifikácia predmetu zákazky. V prípade rovnosti cenových ponúk rozhodne dlhšia poskytnutá záručná doba.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.05.2019 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
22.05.2019 09:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Knižnica pre mládež mesta Košice
Adresa
Kukučínova 2
Košice - mestská časť Juh
04359, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Polohová
zuzana.polohova@kosicekmk.sk
+421 911656231

Dokumenty