Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.03.2023 04:11

Karta obstarávania #36939
Cisterna s aplikátorom

Informácie

ID zákazky
36939
Názov predmetu
Cisterna s aplikátorom
Číslo spisu
36939
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
116 936,67 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Cisterna s aplikátorom tekutých hnojív do poľnohospodárskej pôdy formou injektáže

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.01.2023 16:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Poľnohospodárske družstvo Radošovce
Adresa
Radošovce 224
Radošovce
90863, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jozef Ivánek
pdradosovce@pdradosovce.sk
+421 907988110

Dokumenty