Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.03.2023 11:43

Karta obstarávania #36956
Investície do hmotného majetku v ŽV- traktorový príves plošinový

Informácie

ID zákazky
36956
Názov predmetu
Investície do hmotného majetku v ŽV- traktorový príves plošinový
Číslo spisu
36956
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
133 320,00 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie 4 ks traktorových prívesov plošinových podľa technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou Kúpnej zmluvy- Príloha č.1.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.01.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
FirstFarms Mast Stupava a.s.
Adresa
Vinohrádok 5741
Malacky
901 01, Slovenská republika
Procesný garant
Elena Paulíková
elp@firstfarms.com
+421 918271199

Dokumenty