Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.03.2023 02:33

Karta obstarávania #36964
Planetárium

Informácie

ID zákazky
36964
Názov predmetu
Planetárium
Číslo spisu
36964
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
38652120-7 - Videoprojektory
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie projektu edukačného planetária špecifikovaného vo výzve na predkladanie ponúk.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.01.2023 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella
Adresa
Štiavnické Bane 128
Štiavnické Bane
96981, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Rastislav Mráz
obstaravanie.trnava@gmail.com
+421 905186719

Dokumenty