Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.03.2023 11:30

Karta obstarávania #36970
Nákup drobného majetku s obstarávacou cenou do 1700 € pre potreby projektu Efektívne pestovateľské postupy konzervačných technológii obrábania pôdy

Informácie

ID zákazky
36970
Názov predmetu
Nákup drobného majetku s obstarávacou cenou do 1700 € pre potreby projektu Efektívne pestovateľské postupy konzervačných technológii obrábania pôdy
Číslo spisu
36970
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie techniky potrebnej na realizáciu, zaznamenávanie postupov, výsledkov a šírenie výstupov projektu Efektívne pestovateľské postupy konzervačných technológii obrábania pôdy v rozsahu 1x notebook, 1x dataprojektor, 1x fotoaparát s obstarávacou cenou do 1700 €.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.01.2023 23:59:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
SK AGRAR s.r.o.
Adresa
Vajanského nábrežie 58/21
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Šáleková
skagrar@gmail.com
+421 0903164785

Dokumenty