Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.03.2023 10:38

Karta obstarávania #1/2023
Prenájom a polep reklamných plôch na rok 2023

Informácie

ID zákazky
36971
Názov predmetu
Prenájom a polep reklamných plôch na rok 2023
Číslo spisu
1/2023
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
40 300,00 EUR
Hlavný CPV
79340000-9 - Reklamné a marketingové služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je prenájom reklamných plôch na území Hlavného mesta SR Bratislava - mestské časti, umiestnenie v exteriéri, zastávky MHD, podrobnosti sú uvedené v špecifikácii, ktorá je súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Plnenie na základe čiastkových objednávok. Zákazka sa delí na časti.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.02.2023 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
03.02.2023 12:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Adresa
Židovská 1
Bratislava
815 15, Slovenská republika
Procesný garant
Henrich Koložváry
h.kolozvary@bkis.sk
+421 911527129

Dokumenty