Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.03.2023 10:27

Karta obstarávania #5/2023
Mäso - krmivo pre zvieratá

Informácie

ID zákazky
36995
Názov predmetu
Mäso - krmivo pre zvieratá
Číslo spisu
5/2023
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
18 000,00 EUR
Hlavný CPV
15110000-2 - Mäso
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je priebežné zabezpečovanie dodávok mrazeného, baleného alebo voľne loženého hovädzieho mäsa, mrazených kurčiat, vnútorností pre zvieratá v ZOO Košice vrátane dopravy. Špecifikácia jednotlivých položiek zákazky je uvedená v prílohe č.1 Výzvy: Cenová ponuka Mäso - krmivo pre zvieratá , ktoré verejný obstarávateľ bude realizovať na základe samostatných písomných objednávok počas roka. Dodávaný tovar má mať veterinárne osvedčenie o zdravotnej nezavadnosti mäsa.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.01.2023 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
31.01.2023 13:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE
Adresa
Ulica k Zoologickej záhrade 1
Košice - Kavečany
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Kristína Tóthová
tothova@zookosice.sk
+421 557968014

Dokumenty