Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.04.2024 18:51

Karta obstarávania #CPPO-ON-2023/000098
Stropkov OO PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti

Informácie

ID zákazky
37000
Názov predmetu
Stropkov OO PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti
Číslo spisu
CPPO-ON-2023/000098
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
15 135,36 EUR
Hlavný CPV
45216111-5 - Stavebné práce na objektoch policajných staníc
Doplňujúci CPV
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Realizácia stavebných úprav vrátane vypracovania projektovej dokumentácie a výkonu AD

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.02.2023 14:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Andrej Šíma
andrej.sima@minv.sk
+421 961805419

Dokumenty