Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.03.2023 11:06

Karta obstarávania #CPKE-ON-2023/000765-004
Dodávka plynu-propán, nadzemného zásobníka s regulátorom tlaku, servis zásobníka a jeho pripojenie pre HS Krompachy, vrátane dopravy plynu

Informácie

ID zákazky
37002
Názov predmetu
Dodávka plynu-propán, nadzemného zásobníka s regulátorom tlaku, servis zásobníka a jeho pripojenie pre HS Krompachy, vrátane dopravy plynu
Číslo spisu
CPKE-ON-2023/000765-004
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
19 575,00 EUR
Hlavný CPV
09122110-4 - Skvapalnený propán
Doplňujúci CPV
44611600-2 - Zásobníky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka plynu-propán, nadzemného zásobníka s regulátorom tlaku, servis zásobníka a jeho pripojenie pre HS Krompachy, vrátane dopravy plynu

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Výsledkom bude vystavenie objednávok

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.01.2023 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Monika Cestická
monika.cesticka@minv.sk
+421 961954073

Dokumenty