Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 14:10

Karta obstarávania #2023003
Turniket

Detail správy #353206

Dátum a čas doručenia
24.01.2023 16:20:18
Od
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Komu
Všetkým
Typ
Iný dokument k zákazke
Predmet
Otázky a odpovede

Otázka č. 2

Čo sa myslí znením, že cena diela zahŕňa ,,odmenu za poskytnutie licencie podľa čl. V tejto Zmluvy vo výške 25 % z ceny diela"

Odpoveď č. 2

Na základe otázky bude zapracovaná zmena v Zmluve o dielo, kde bude odmena za licenciu zapísaná nie % ale fixnou sumou podľa nacenenia od úspešného uchádzača. Príloha č.1 k Zmluve o dielo sa aktualizuje a danú sumu je potrebné vložiť do cenovej ponuky, keďže jej výška tým pádom nie je závislá od  ceny diela.. Aktualizovanú prílohu č. 1 posielam v prílohe mailu. Licencia k softvéru sa rozumie schopnosť turniketu na základe prepojenia so systémom Objednávateľa vyhodnotiť správne QR kód alebo čip a podľa toho nastaviť priechod Turniketu.

Otázka č. 3

Ktorá strana bude realizovať prepoj dodávaného systému so vstupenkovým (návštevným) generovaným vyvolávacím systémom ?

Odpoveď č. 3

Napojenie vyvolávacieho systému na prístupový systém bude robiť objednávateľ vo vlastnej réžií. Dodávateľ musí sprístupniť databázu alebo API na prácu so systémom a prepojenie softvérov.