Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 00:20

Karta obstarávania #2023003
Turniket

Informácie

ID zákazky
37022
Názov predmetu
Turniket
Číslo spisu
2023003
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
0,01 EUR
Hlavný CPV
30237480-7 - Vstupné jednotky
Doplňujúci CPV
44521120-5 - Elektronická bezpečnostná zámka
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Interiérový nerezový turniket s dvomi prechodmi (priepusťami) s presklenou výplňou a nerezovou elektromechanickou bráničkou.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.01.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Slašťanová
jana.slastanova@petrzalka.sk
+421 268288500

Dokumenty