Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.03.2023 03:37

Karta obstarávania #23/2/3/12
Servis a opravy plynových horákov, kotlov a DRS - č. 23/2/3/12

Informácie

ID zákazky
37037
Názov predmetu
Servis a opravy plynových horákov, kotlov a DRS - č. 23/2/3/12
Číslo spisu
23/2/3/12
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
9 714,90 EUR
Hlavný CPV
45259000-7 - Opravy a údržba zariadenia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je servis a opravy plynových horákov, kotlov a DRS v plynových kotolniach.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.02.2023 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
Adresa
Komenského 7
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Hančár
sutaz@teho.sk
+421 905553046

Dokumenty