Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.04.2024 18:40

Karta obstarávania #7
Mrazené výrobky

Informácie

ID zákazky
37071
Názov predmetu
Mrazené výrobky
Číslo spisu
7
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1,00 EUR
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
15229000-9 - Mrazené rybie výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodávka potravín – mrazených výrobkov na obdobie jedného roka od 1.2.2023 do 31.1.2024.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.01.2023 00:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.01.2023 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Sušany)
Adresa
Sušany 72
Sušany
98012, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miroslav Bičan
riaditel@ddadsssusany.sk
+421 905323066

Dokumenty