Stav: Zrušená

Serverový čas: 27.03.2023 03:42

Karta obstarávania #CP 4/2023
Odborné vzdelávanie zamestnancov DPB, a.s.

Informácie

ID zákazky
37077
Názov predmetu
Odborné vzdelávanie zamestnancov DPB, a.s.
Číslo spisu
CP 4/2023
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
30 000,00 EUR
Hlavný CPV
80511000-9 - Školenie pracovníkov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je odborné vzdelávanie zamestnancov DPB, a.s. v zmysle priloženej špecifikácie.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.02.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
13.02.2023 10:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty