Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.03.2023 12:25

Karta obstarávania #PETO/01/23
Nákup 9 miestneho osobného motorového vozidla

Informácie

ID zákazky
37079
Názov predmetu
Nákup 9 miestneho osobného motorového vozidla
Číslo spisu
PETO/01/23
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup 9 miestneho osobného motorového vozidla v zmysle prílohy č. 3 Špecifikácia predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.03.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
03.03.2023 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Nezisková organizácia PETO
Adresa
Prokopova 344/45
Bratislava - mestská časť Petržalka
85101, Slovenská republika
Procesný garant
Andrej Zelenák
zelenak@visions.cc
+421 907745169

Dokumenty