Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 03:28

Karta obstarávania #8
Ovocie a zelenina

Informácie

ID zákazky
37081
Názov predmetu
Ovocie a zelenina
Číslo spisu
8
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1,00 EUR
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15300000-1 - Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodávka potravín – ovocia a zeleniny na obdobie jedného roka od 1.2.2023 do 31.1.2024.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.01.2023 00:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.01.2023 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Sušany)
Adresa
Sušany 72
Sušany
98012, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miroslav Bičan
riaditel@ddadsssusany.sk
+421 905323066

Dokumenty