Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.03.2023 04:05

Karta obstarávania #9
Pekárenské výrobky

Informácie

ID zákazky
37086
Názov predmetu
Pekárenské výrobky
Číslo spisu
9
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1,00 EUR
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
15811000-6 - Pekársky tovar
15612500-6 - Pekárske výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodávka potravín – pekárenských výrobkov na obdobie jedného roka od 1.2.2023 do 31.1.2024.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.01.2023 00:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.01.2023 11:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Sušany)
Adresa
Sušany 72
Sušany
98012, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miroslav Bičan
riaditel@ddadsssusany.sk
+421 905323066

Dokumenty