Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.03.2023 03:40

Karta obstarávania #10
Rôzne potravinárske výrobky

Informácie

ID zákazky
37089
Názov predmetu
Rôzne potravinárske výrobky
Číslo spisu
10
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1,00 EUR
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15800000-6 - Rôzne potravinárske výrobky
15890000-3 - Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodávka potravín – rôznych potravinárskych výrobkov na obdobie jedného roka od 1.2.2023 do 31.1.2024.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.01.2023 00:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.01.2023 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Sušany)
Adresa
Sušany 72
Sušany
98012, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miroslav Bičan
riaditel@ddadsssusany.sk
+421 905323066

Dokumenty