Stav: Zrušená

Serverový čas: 26.09.2023 20:08

Karta obstarávania #37095
Chladiarenské vozidlo do 7,5 t

Informácie

ID zákazky
37095
Názov predmetu
Chladiarenské vozidlo do 7,5 t
Číslo spisu
37095
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup 1 ks nového nepoužívaného chladiarenského vozidla do 7,5 t, ktoré spĺňa technickú špecifikáciu uvedenú v prílohe č. 1 tejto výzvy, vrátane dopravy na miesto dodania a záručného servisu po dobu 24 mesiacov odo dňa dodania predmetu zákazky, bez obmedzenia najazdených kilometrov (t.j. výkon povinných záručných prehliadok a kontrol vozidla v závislosti na výrobcom stanovených servisných intervaloch vozidla a predpísaných úkonov počas celej doby trvania záruky).

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.01.2023 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
SLOVATYS spol. s r.o.
Adresa
Pauínska 24
Trnava
91701, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Matúš Bobek
bobek@slovatys.sk
+421 905429016

Dokumenty