Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.03.2023 10:57

Karta obstarávania #Di/1/23
Dodanie tovarov pre zberný dvor Divina

Informácie

ID zákazky
37159
Názov predmetu
Dodanie tovarov pre zberný dvor Divina
Číslo spisu
Di/1/23
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
169 071,66 EUR
Hlavný CPV
16700000-2 - Traktory/ťahače
Doplňujúci CPV
42923200-4 - Váhy (so stupnicou)
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie tovarov do zberného dvora v obci Divina. Zákazka sa delí na tri samostatné časti:
1. Traktor s príslušenstvom
2. Mostová váha
3. Nádoby na zber separovaných druhov odpadov
Podrobne v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.02.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
14.02.2023 16:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Obec Divina
Adresa
Divina 50
Divina
01331, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Beáta Topoľská
enixasro@gmail.com
+421 903373414
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/5410?cHash=4cb805b7615cfac0f039aa156aba97b4

Dokumenty

Traktor s príslušenstvom

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
122 073,33 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
16700000-2 - Traktory/ťahače
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Mostová váha

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
12 815,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42923200-4 - Váhy (so stupnicou)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Nádoby na zber separovaných druhov odpadov

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
34 183,33 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy