Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.03.2023 11:39

Karta obstarávania #37189
Modernizácia technologického vybavenia - Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA - pekárska termoolejová 2-vozíková pec

Informácie

ID zákazky
37189
Názov predmetu
Modernizácia technologického vybavenia - Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA - pekárska termoolejová 2-vozíková pec
Číslo spisu
37189
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie pekárskej termoolejovej 2-vozíkovej pece.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.02.2023 20:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA
Adresa
Martinčeková 48
Varín
013 03, Slovenská republika
Procesný garant
Ľuboslav Moravčík
pekarenvarin@gmail.com
+421 0903663503

Dokumenty