Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.03.2023 12:29

Karta obstarávania #37200
Samohybný postrekovač

Informácie

ID zákazky
37200
Názov predmetu
Samohybný postrekovač
Číslo spisu
37200
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
523 707,00 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zaobstaranie samohybného postrekovača podľa špecifikácie v Prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.02.2023 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Zdenek Černay
Adresa
Slnečná 4
Senec
90301, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Harvanová Černayová
akkz.cernayova@gmail.com
+421 903174989

Dokumenty