Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.03.2023 12:31

Karta obstarávania #338/2023
Motorové vozidlo pre DD a DSS Záhonok, Zvolen

Informácie

ID zákazky
37205
Názov predmetu
Motorové vozidlo pre DD a DSS Záhonok, Zvolen
Číslo spisu
338/2023
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
15 541,66 EUR
Hlavný CPV
34100000-8 - Motorové vozidlá
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodanie nového 5 miestneho motorového vozidla pre DD a DSS Záhonok, Zvolen. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie na miesto určenia, sprievodná dokumentácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.02.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
03.02.2023 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Zvolen)
Adresa
Záhonok 3205/2
Zvolen
960 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Božena Pohlová
ddadsszv.pohlova@gmail.com
+421 911735555

Dokumenty