Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 02.02.2023 12:46

Karta obstarávania #Z23040
Dodání mostního zábradlí na akci 01327-1a, Stráž nad Nisou, okres Liberec

Informácie

ID zákazky
37206
Názov predmetu
Dodání mostního zábradlí na akci 01327-1a, Stráž nad Nisou, okres Liberec
Číslo spisu
Z23040
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
520 000,00 Kč
Hlavný CPV
45340000-2 - Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných zariadení
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet

Předmětem zakázky je dodání a montáž certifikovaného ocelového stavebnicového mostního zábradlí.

Stručný opis

Předmětem zakázky je uzavření Smlouvy o dílo, na základě které dojde k dodání a montáži certifikovaného ocelového stavebnicového mostního zábradlí se svislou výplní určeného k použití na pozemních komunikacích a na mostech pozemních komunikací s protikorozní ochranou pro potřeby Zadavatele.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
06.02.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Procesný garant
Petra Omarov
petra.omarov@silnicelk.cz
+420 771230740
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.