Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 09.12.2023 18:54

Karta obstarávania #965/2022
Vypracovanie statického posudku pre osadenie fotovoltaických panelov

Informácie

ID zákazky
37207
Názov predmetu
Vypracovanie statického posudku pre osadenie fotovoltaických panelov
Číslo spisu
965/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
0,10 EUR
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je služba Vypracovania statického posudku pre osadenie fotovoltaických panelov pre určené objekty Mesta Žiar nad Hronom .

V mene mesta Žiar nad Hronom si Vás na základe § 6 zákona č. 343/2015 Z.z. dovoľujeme požiadať o zaslanie cenovej ponuky, ktorá bude použitá pre určenie PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY na predmet zákazky s názvom "Vypracovanie statického posudku pre osadenie fotovoltaických panelov", a zároveň na vyhodnotenie zákazky.

Vašu cenovú ponuku pre určenie PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY nám zašlite elektronicky prostredníctvom systému Josephine (po registrácií v systéme Vám bude dostupné potrebné rozhranie) , a to najneskôr do stredy 1.2.2022 do 10:00 hod.

V prípade, ak budete mať k zaslaným podkladom otázky, prosím kontaktujte nás.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.02.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
01.02.2023 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty