Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 02.02.2023 12:30

Karta obstarávania #37209
Dojáreň a chladiaca nádrž

Informácie

ID zákazky
37209
Názov predmetu
Dojáreň a chladiaca nádrž
Číslo spisu
37209
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Príloha č. 1: Návrh dodávaného tovaru – Dojáreň 1
Príloha č. 2: Návrh dodávaného tovaru – Dojáreň 2
Príloha č. 3: Návrh dodávaného tovaru – Meranie pohybovej aktivity
Príloha č. 4: Návrh dodávaného tovaru – Chladiaca nádrž

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.02.2023 16:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
RUPOS, s.r.o.
Adresa
Ružindol 448
Ružindol
91961, Slovenská republika
Procesný garant
Ing Ladislav Vysoký
rupos@rupos.com
+421 910739083

Dokumenty