Stav: Ukončená

Serverový čas: 08.07.2020 16:28

Karta obstarávania #OKT/0105/19
Nákup dopravního automobilu pro JSDH Uherský Brod

Informácie

ID zákazky
3725
Názov predmetu
Nákup dopravního automobilu pro JSDH Uherský Brod
Číslo spisu VO
OKT/0105/19
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
991 735,00 Kč
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Predmet obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je nákup nového dopravního automobilu o celkové hmotnosti do 3,5 t pro jednotku dobrovolných hasičů schváleného pro provoz na pozemních komunikacích a to dle technické specifikace v příloze č. 2.

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je nákup nového dopravního automobilu o celkové hmotnosti do 3,5 t pro jednotku dobrovolných hasičů schváleného pro provoz na pozemních komunikacích a to dle technické specifikace v příloze č. 2.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba listinne

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
29.05.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 01, Česká republika
Procesný garant
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Ďalšie kontakty
Věcná stránka - Ing. Vlastimil Hradil, 572 805 192, vlastimil.hradil@ub.cz
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.