Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.07.2024 19:22

Karta obstarávania #R5-2.1/171/2022
Nemocničné odsávačky materského mlieka

Informácie

ID zákazky
37286
Názov predmetu
Nemocničné odsávačky materského mlieka
Číslo spisu
R5-2.1/171/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 166,84 EUR
Hlavný CPV
33000000-0 - Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Nemocničné odsávačky materského mlieka s 2-fázovým systémom odsávania.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.02.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
06.02.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Andrea Brezová
andrea.brezova@unb.sk
+421 248234822

Dokumenty