Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.11.2023 02:16

Karta obstarávania #2023006
Textil s potlačou podľa zadania

Informácie

ID zákazky
37551
Názov predmetu
Textil s potlačou podľa zadania
Číslo spisu
2023006
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
0,01 EUR
Hlavný CPV
39560000-5 - Rôzne textilné výrobky
Doplňujúci CPV
39294100-0 - Informačné a propagačné výrobky
79341000-6 - Reklamné služby
79342200-5 - Propagačné služby
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zabezpečenie výroby a dodania textilných reklamných predmetov na základe grafických návrhov Kupujúceho.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.02.2023 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Slašťanová
jana.slastanova@petrzalka.sk
+421 268288500

Dokumenty