Stav: Zrušená

Serverový čas: 30.11.2023 22:56

Karta obstarávania #2023006
„Dodanie mobilného klziska vrátane mantinelov“

Informácie

ID zákazky
37554
Názov predmetu
„Dodanie mobilného klziska vrátane mantinelov“
Číslo spisu
2023006
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
0,01 EUR
Hlavný CPV
44200000-2 - Konštrukčné výrobky
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodanie a inštalácia používaného mobilného klziska vrátane mantinelov a čistiaceho stroja

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.03.2023 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Slašťanová
jana.slastanova@petrzalka.sk
+421 268288500

Dokumenty