Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.12.2021 10:30

Karta obstarávania #60/19
Dodávky sad madel pro trolejbusy typu 21 Tr

Informácie

ID zákazky
3763
Názov predmetu
Dodávky sad madel pro trolejbusy typu 21 Tr
Číslo spisu
60/19
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
34622300-6 - Trolejbusy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Předmětem zakázky jsou dodávky sad madel pro trolejbusy typu 21 Tr dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Stručný opis

Předmětem zakázky jsou dodávky sad madel pro trolejbusy typu 21 Tr dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
29.05.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty