Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.05.2020 12:00

Karta obstarávania #59/19
Dodávky polovodičových součástek

Informácie

ID zákazky
3764
Názov predmetu
Dodávky polovodičových součástek
Číslo spisu VO
59/19
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
31712330-2 - Polovodiče
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet obstarávania

Předmětem zakázky jsou dodávky polovodičových součástek dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Stručný opis obstarávania

Předmětem zakázky jsou dodávky polovodičových součástek dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
29.05.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty