Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 02.10.2023 23:31

Karta obstarávania #KO-KS-225-22
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP.

Informácie

ID zákazky
37785
Názov predmetu
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP.
Číslo spisu
KO-KS-225-22
Druh postupu
Kvalifikačný systém
Typ šablóny
Kvalifikačný systém
Druh obstarávania
Služby
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Účelom zriadenia kvalifikačného systému „Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP“ (ďalej len „kvalifikačný systém“, alebo aj „KS“), je vytvorenie zoznamu kvalifikovaných dodávateľov na vypracovanie projektových dokumentácií a výkonu inžinierskej činnosti pre potreby spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len „Spoločnosť SPP“). Zoznam dodávateľov zaradených do KS bude slúžiť Spoločnosti SPP pri výbere dodávateľov zákaziek na vypracovanie projektových dokumentácií a výkon inžinierskej činnosti pri budovaní nových stavieb alebo rekonštrukcií jestvujúcich stavebných objektov rôzneho charakteru (napr. projektové dokumentácie pre stavebné úpravy a rekonštrukcie administratívnych a iných budov, inžinierskych sietí, oplotení, parkovísk, kotolní, technických zariadení budov a podobne). KS sa člení na 5 kategórií v závislosti od charakteru projektovej činnosti.

Poznámka

Prílohy "Oznámenia o vyhlásení kvalifikačného systému: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP" sú sprístupnené v systéme JOSEPHINE len registrovaným záujemcom.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí - kedykoľvek počas platnosti KS
12.02.2027 12:00:00

Vyhlasovateľ

Názov organizácie
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Adresa
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava - mestská časť Ružinov
825 11, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Kozakovičová
jana.kozakovicova@spp.sk
+421 905472331

Dokumenty

Kategória č. 1: zabezpečenie kompletnej projektovej dokumentácie stavieb charakteru "Všeobecné stavby" (projektovanie budov pre administratívu, správu a riadenie vrátane súvisiacich inžinierskych, energetických, dopravných a iných stavieb).

Hlavný CPV
-

Kategória č. 2: zabezpečenie projektovej dokumentácie časti stavieb "Zdravotechnické zariadenia a inštalácie".

Hlavný CPV
-

Kategória č. 3: zabezpečenie projektovej dokumentácie časti stavieb "Vykurovacie a klimatizačné zariadenia".

Hlavný CPV
-

Kategória č. 4: zabezpečenie projektovej dokumentácie časti stavieb "Elektrotechnické zariadenia"

Hlavný CPV
-

Kategória č. 5: zabezpečenie projektovej dokumentácie časti stavieb "Tepelné a plynové zariadenia".

Hlavný CPV
-