Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.11.2023 03:52

Karta obstarávania #Rupos/02/23
Dojáreň a chladiaca nádrž (súbor)

Informácie

ID zákazky
38025
Názov predmetu
Dojáreň a chladiaca nádrž (súbor)
Číslo spisu
Rupos/02/23
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
338 599,99 EUR
Hlavný CPV
77500000-5 - Živočíšna výroba
Doplňujúci CPV
16620000-7 - Stroje na dojenie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie tovarov definovaných v prílohe č. 4 až č.7 tejto výzvy:

Príloha č. 4: Návrh dodávaného tovaru – Dojáreň 1
Príloha č. 5: Návrh dodávaného tovaru – Dojáreň 2
Príloha č. 6: Návrh dodávaného tovaru – Meranie pohybovej aktivity
Príloha č. 7: Návrh dodávaného tovaru – Chladiaca nádrž

Technické špecifikácie požadovaných tovarov sú definované v týchto prílohách výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.02.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
24.02.2023 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
RUPOS, s.r.o.
Adresa
Ružindol 448
Ružindol
91961, Slovenská republika
Procesný garant
Ing Ladislav Vysoký
rupos@rupos.com
+421 910739083

Dokumenty