Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.05.2023 04:28

Karta obstarávania #NsPCL 95/23-právní
Obnova infuzní techniky v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informácie

ID zákazky
38131
Názov predmetu
Obnova infuzní techniky v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Číslo spisu
NsPCL 95/23-právní
Číslo z vestníka VO
Z2023-007342
Druh postupu
Podlimitní režim
Typ šablóny
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 500 000,00 Kč
Hlavný CPV
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet

Předmětem veřejné zakázky je obnova stávající infuzní techniky na odděleních Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Stručný opis

Předmětem veřejné zakázky je obnova stávající infuzní techniky na odděleních Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Jedná se o dodávky lineárních dávkovačů, infuzních pump a dokovacích stanic. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky
Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie (SZVO)

Áno

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
24.03.2023 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Adresa
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01, Česká republika
Procesný garant
Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.