Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 09:29

Karta obstarávania #MAGS OVO 48320/2023
Urbanisticko-ekonomicko-dopravná štúdia - Hlavná stanica Bratislava

Komunikácia