Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.10.2023 22:26

Karta obstarávania #MAGS OVO 48320/2023
Urbanisticko-ekonomicko-dopravná štúdia - Hlavná stanica Bratislava

Informácie

ID zákazky
38233
Názov predmetu
Urbanisticko-ekonomicko-dopravná štúdia - Hlavná stanica Bratislava
Číslo spisu
MAGS OVO 48320/2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 048-141208
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Služby
Hlavný CPV
71241000-9 - Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
Doplňujúci CPV
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
71000000-8 - Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Účelom predbežných trhových konzultácií (ďalej len „PTK“) je informovanie trhu o opise predmetu zákazky a predovšetkým overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných a skúsených hospodárskych subjektov tak, aby následné verejné obstarávanie podporovalo otvorenú hospodársku súťaž. Súčasne má verejný obstarávateľ v úmysle určiť prostredníctvom PTK predpokladanú hodnotu zákazky a dobu potrebnú na realizáciu diela, urbanisticko-ekonomicko-dopravnú štúdiu.
Podrobný opis je dostupný v prílohe č. 1 zverejnenej dokumentácie.

Termíny

Len komunikácia
18.04.2023 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Eva Sabová
eva.sabova@bratislava.sk
+421 904557589

Dokumenty