Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.05.2023 10:33

Karta obstarávania #PTK-13-2023/opakovaná
Diagnostické prístroje

Informácie

ID zákazky
38368
Názov predmetu
Diagnostické prístroje
Číslo spisu
PTK-13-2023/opakovaná
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
33124120-2 - Diagnostické ultrazvukové prístroje
Doplňujúci CPV
50421000-2 - Opravy a údržba lekárskych zariadení
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom prípravnej trhovej konzultácie je stanovenie požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky resp. jednotlivé samostatné časti predmetu zákazky a určenie predpokladanej hodnoty zákazky na predmet: "Diagnostické prístroje" , ktoré verejný obstarávateľ plánuje obstarať v rámci NFP, názov projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 obstaraním zdravotníckej infraštruktúry pre UNLP Košice, Kód projektu v ITMS2014+: 302021AYQ2, kód VO: 20718873
Predmet zákazky je rozdelený do 5 samostatných častí:
časť I. Ultrazvukový prístroj pre Oddelenie urgentného príjmu (2ks)
časť II. Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy (3ks)
časť III. Ultrazvukový prístroj pre Oddelenie rádiológie a zobrazovacích metód (1ks)
časť IV. Ultrazvukový prístroj pre anestéziologické pracoviská a odd. onkohematológie (4ks)
časť V. Ultrazvukový prenosný prístroj pre Kliniku pneumológie (1ks)


Bližšie informácie sú uvedené v dokumente s názvom "Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácií" a v ďalších prílohách.

Poznámka

1. V prípade záujmu o účasť v PTK, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "KOMUNIKÁCIA" " v systéme JOSEPHINE., pre každú časť predmetu zákazky samostatne.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v systému JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v systéme JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PTK, aby v danej PTK zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Termíny

Len komunikácia
10.03.2023 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH
frantiska.sovariova@unlp.sk
+421 556153153
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1295?cHash=9d373b3694ba7d6a877d233c4b29e2f9

Dokumenty

časť I. Ultrazvukový prístroj pre Oddelenie urgentného príjmu

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
33124120-2 - Diagnostické ultrazvukové prístroje

časť II. Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
33124120-2 - Diagnostické ultrazvukové prístroje

časť III. Ultrazvukový prístroj pre Oddelenie rádiológie a zobrazovacích metód

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
33124120-2 - Diagnostické ultrazvukové prístroje

časť IV. Ultrazvukový prístroj pre anestéziologické pracoviská a odd. onkohematológie

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
33124120-2 - Diagnostické ultrazvukové prístroje

časť V. Ultrazvukový prenosný prístroj pre Kliniku pneumológie

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
33124120-2 - Diagnostické ultrazvukové prístroje