Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.05.2023 04:09

Karta obstarávania #NsPCL 134/23-právní
Operační stůl pro ortopedické operační sály

Informácie

ID zákazky
38566
Názov predmetu
Operační stůl pro ortopedické operační sály
Číslo spisu
NsPCL 134/23-právní
Druh postupu
Podlimitní režim
Typ šablóny
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 100 000,00 Kč
Hlavný CPV
33162100-4 - Prístroje operačnej sály
Doplňujúci CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení operačního stolu pro ortopedické operační sály v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Stručný opis

Podrobně jsou technické parametry, jakostní a funkční požadavky na předmět dodávky (dále pouze jako „technické parametry“) specifikovány zadavatelem ve „Formuláři technické specifikace dodávek“, který tvoří přílohu č. 1 těchto ZP (dále také jako „technický formulář“).

Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž:
- instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou
- záruční servis

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „MODERNIZACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S. - URGENTNÍ PŘÍJEM“, který je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci výzvy REACT-EU, číslo výzvy 98, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016325.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky
Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie (SZVO)

Áno

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
22.03.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Adresa
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01, Česká republika
Procesný garant
Petra Kreisingerová
petra.kreisingerova@nemcl.cz
+420 720948205
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.