Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.05.2023 03:56

Karta obstarávania #NsPCL150/23-právní
Ostraha areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informácie

ID zákazky
38799
Názov predmetu
Ostraha areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Číslo spisu
NsPCL150/23-právní
Číslo z vestníka VO
Z2023-009510
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ šablóny
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
9 000 000,00 Kč
Hlavný CPV
79710000-4 - Bezpečnostné služby
Doplňujúci CPV
79713000-5 - Strážne služby
79714000-2 - Dozor
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet

Předmětem veřejné zakázky je výkon kompletních ochranných, bezpečnostních a strážních služeb v areálech zadavatele v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací.

Stručný opis

Předmětem veřejné zakázky je výkon kompletních ochranných, bezpečnostních a strážních služeb v areálu zadavatele.

Předmětem plnění jsou následující činnosti:

a) Vnější a vnitřní střežení areálu včetně jeho jednotlivých objektů proti neoprávněnému vniknutí třetích osob, k zabránění havárií elektřiny, plynu a vody a vzniku požárů či jiných událostí ohrožujících majetek zadavatele,
b) pravidelná preventivní pochůzková činnost v areálu a budovách a střežení stávajícím kamerovým systémem,
c) dohled nad dodržováním návštěvních hodin,
d) dohled nad dodržováním čistoty a pořádku,
e) bránění vzniku škod, předcházení vandalismu,
f) zamezení obtěžování zaměstnanců, návštěvníků objektů závadovými osobami (závadové osoby jsou míněny osoby zjevně pod vlivem omamných nebo psychotropních látek, či s těmito látkami, jakkoliv manipulující, zloději, osoby chovající se násilně nebo osoby, které poškozují majetek zákazníka, zaměstnanců nebo návštěvníků),
g) klíčová služba – správa a evidence, výdej a příjem,
h) okamžitá reakce na mimořádné události včetně potřebného zásahu provedeného v mezích technických a fyzických možností zasahujícího vlastní zásahovou skupinou a okamžité nahlášení události dle jejího charakteru Policii ČR, HZS ČR či záchranné službě, případně MP Č.L.
i) napojení elektronicky zabezpečených objektů areálu na pult centrální ochrany (PCO) - seznam objektů uveden v příloze č.6 těchto ZP,
j) zajištění výjezdů zásahové skupiny v případě poplachového signálu, či na vyžádání objednavatele, či jinými okolnostmi souvisejícími s výkonem služby – garance dojezdového času ze základny: PANIC tlačítko - 5 min, výjezd na poplach – 15 min,
k) kompatibilita s instalovaným systémem JABLOTRON 100 včetně tísňových tlačítek, ovládání pomocí mobilní aplikace (např. zamčení zón, narušení apod.)
l) zajištění nepřerušenosti provozu PCO – napojení na dieselagregát.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky
Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie (SZVO)

Áno

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
17.04.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Adresa
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01, Česká republika
Procesný garant
Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.